Configuratie van de ruimtes


Om muziek te kunnen afspelen op een Player, moet de ruimte worden geconfigureerd met het Teufel Streaming systeem. Alleen dan verschijnt deze ruimte in het keuzemenu van de luisterzones van de Teufel Raumfeld App en kun je voor weergave ervan kiezen.

Om deze ruimtes te configureren ga je naar het menu: ´Instellingen > Ruimte configuratie´. Hier kun je volgende instellingen vastzetten:

  • Toevoegen van ruimtes
  • Verwijderen van ruimtes
  • Indeling in groepen
  • Overzicht van alle Players van je Teufel Streaming systeem
  • Wijziging van de ruimtenaam
  • Verwijderen van een player uit een ruimte

Toevoegen van ruimtes

Ruimtes zijn altijd verbonden met een Player. Voor het toevoegen van een ruimte heb je een apparaat nodig dat nog niet eerder werd verbonden met een ruimte. Open hiervoor: ´Instelling > Ruimte configuratie´ en kies de ruimte die je wilt toevoegen. Er verschijnt een dialoogvenster.

a) Als je een in het netwerk beschikbaar apparaat wilt verbinden aan de nieuwe ruimte geef je dat aan in de lijst van de in het netwerk beschikbare apparaten.
b) Als je een niet geconfigureerde Teufel Streaming Speaker of Connector wilt toevoegen, kies je uit de App voor `Nieuwe Teufel Streaming Player´ en volg je de instructies van de installatie assistent. Je kunt hier instellen in welke ruimte het apparaat zal worden geplaats door in het veld `Namen invoeren´ te kiezen.

Verwijderen van ruimtes

Open: ´Instelling > Ruimte configuratie´. Kies voor het openen van de eigenschappen van de ruimte op de ruimte die je wilt verwijderen. Kies de te verwijderen ruimte. Nadat je het verwijderen hebt bevestigd, wordt de ruimte verwijderd. Als de in de ruimte staande Player verder gebruiksklaar is, kun je hem verbinden met een andere ruimte of – in geval van een Teufel Streaming apparaat – toevoegen aan een bestaande ruimte.

Indeling in groepen

Voor weergave van een uitstekende muziekkwaliteit in grote ruimtes biedt Teufel Streaming de optie om meerdere Teufel Streaming players te groeperen in één ruimte. Voor het toevoegen van een player aan een bestaande ruimte kies je: ´Instelling > Ruimte configuratie´ en kies de ruimte die je aan het apparaat wilt toevoegen. Kies dan ´Player toevoegen´. Deze opties is alleen beschikbaar als de ruimte beschikt over een Teufel Streaming player. Als je geen Raumfeld Expand hebt en je wilt het apparaat via je smartphone installeren met de Teufel Streaming App, moet je het tijdelijk aansluiten met een netwerkkabel aan je netwerk-router. De kabel kan na installatie weer worden verwijderd.

Overzicht van alle Players van je Teufel Streaming systeem

Voor een snel overzicht van de Players van je systeem, worden deze genoemd met de naam van de ruimte waar ze staan. Als zich meerdere Teufel Streaming Players in een ruimte bevinden, kun je deze onder dezelfde naam groeperen. In het overzicht met luisterzones staan alleen ruimtes vermeld waar een gebruiksklare Player staat. Onder: ‘Instellingen > Ruimte’ configuratie vind je een volledige lijst met geconfigureerde ruimtes. Een symbool geeft aan of de apparatuur in deze ruimte op dat moment gebruiksklaar is. Toets op setup aan de achterkant van het Teufel Streaming apparaat dat je wilt toevoegen aan deze ruimte. Beide LEDs aan de voorkant gaan dan knipperen. Een melding op de Teufel Streaming App vertelt je dat dit Teufel Streaming apparaat is toegevoegd aan de ruimte.

Wijzigen van de ruimtenaam

Als je een Player wilt verplaatsen naar een andere ruimte, kun je eenvoudig de ruimtenaam van het Apparaat wijzigen. Open: ´Instellingen > Ruimte configuratie´ en kies de gewenste ruimte in het overzicht. De instellingen van de ruimte worden geopend. Kies het veld voor bewerking van de ruimtenaam, voer een nieuwe ruimtenaam in en druk op OK.

Verwijderen van een Player uit een ruimte

Open: ´Instellingen > Ruimte configuratie´ en kies de ruimte waar je een apparaat wilt verwijderen. Raumfeld Controller: kies ´Verwijderen´ van het apparaat. Deze optie is alleen beschikbaar als de ruimte beschikt over meer dan één Player. Teufel Streaming App: kies de Player die je wilt verwijderen om de eigenschappen van het apparaat te openen. Kies ´Player verwijderen´. Nadat je het verwijderen hebt bevestigd, wordt het apparaat uit de ruimte verwijderd. Als het gebruiksklaar is kun je het apparaat met een andere ruimte verbinden of aan een andere ruimte toevoegen. Configuratie van Players
Auf unserer Website werden Cookies verwendet
Teufel gebruikt functionele, analytische en reclame cookies en vergelijkbare technologieën. Hiermee kunnen wij en derden je tijdens het bezoek en winkelen zo goed mogelijk van dienst zijn en relevante advertenties tonen. Meer informatie vind je in ons privacybeleid en cookie richtlijnen. Hier kun je de cookie-instellingen en opt-out beheren. Hier kun je de cookie-instellingen en opt-out beheren. Door te klikken op het X-symbool of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door te klikken op een link op deze website) ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.